Đời Người Như Quyển Lịch


Đời người như quyển lịch

Bóc vơi đi mỗi ngày
Từng mảnh đời ta có
Thương nhớ đầy trên tay.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét