Ba Người Thợ Khoan

       Ba người khoan một lỗ khoan
Ba quê, một máy cùng làm với nhau
       Vào nghề kẻ trước người sau
Người còn rất trẻ, người râu có rồi
      Ở ăn trong kíp khoan tôi
Mỗi người một kiểu một nơi mang về
      Có người nghiện thuốc ghớm ghê
Đập tan điếu, mấy bận thề, không xong
      Và c khoan lại một dòng
Anh cần, anh máy hợp đồng rất ngon
      Áo quần dầu mỡ lấm lem
Đầu, râu bụi trắng, anh em đều...già
      Đập khăn phủ bụi, cười khà
Mét khoan sâu kíp chia ba người đều.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét