Xúc Đá Đêm Trăng

Đêm buông màn xuống núi
Máy xúc đá đầu non
Sao ùa vào buồng lái
Cả vầng trăng sáng tròn.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét